DISCLAIMER

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of dat deze fouten kan bevatten. Hoewel Psychologisch Adviesbureau Pad-Vinder haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Psychologisch Adviesbureau Pad-Vinder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op deze website. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psychologisch Adviesbureau Pad-Vinder.

Review Policy

Na een afgerond studie- of beroepskeuzetraject stuurt Pad-Vinder een rapport per e-mail naar een cliënt. In deze mail wordt gevraagd of de klant een review wil schrijven en deze naar ons kan mailen. De cliënt kiest zelf wat er in de review staat en of enkel zijn of haar voornaam of voor en achternaam vermeld wordt. Vervolgens wordt de review op de website geplaatst. Verder staan er ook op google mijn bedrijf en linked-in reviews.